"Haska rë lɛkɛča" Hyk' ykëtar čir tir namrar Ytab bawë'skad abës čir lim biak Hyka bɛrar, bɛrar Haska rë lɛkɛča Emdabač ytab yo ha teta Kiërati lië teta rɛ bakɛ Naëma ča riodɛmba Am lië Haska rë lɛkɛča Haska rë lɛkɛča Rë tiokiëti nor ča bakɛ Niokiëmi zɛčar, tamča, am démèr Ykik ykaz kɛ daklar As karsar amčiklë Ytab kɛ nak čimr sar ikiakar yërɛzar Haska rë lɛkɛča Emdabač ytab yo ha teta Kiërati lië teta rɛ bakɛ Naëma ča riodɛmba Am lië Haska rë lɛkɛča Haska rë lɛkɛča Abiosaz, ha kadiù Sù laskaz liëm simams Abiosaz, ha kadiù! Salsaz y ba rim Sɛzëlaz čir lar tasalamr As basa emtɛreym La diëkad ramsër Rɛm osékèsa, rɛm arniëk, lɛkɛča Haska rë lɛkɛča Emdabač ytab yo ha teta Kiërati lië teta rɛ bakɛ Naëma ča riodɛmba Am lië Haska rë lɛkɛča Haska rë lɛkɛča