Čɛzič oma zima: hitië amdem siota om bɛteä ɛčɛnsa!

Čims kɛ Roma ɛmsëwa, ka hiok čo 15 februariù asiëd mila kar lùpercalae yo darsëtɛk ča Lupercus, ka čeo ča kɛ daksékèsa, wa kim kanaramsad taso ča naior ča batka. Kar naskar ča Lupercus rɛbédèiënd čar batkar yo čeo as, ɛnkar itiër zo čo tëm, biokiënd čims kar kar ča Roma ɛ liésèä as siobiënd čar likbaior ča batka ɛkɛ liëm. Kar hamar dalar rɛnibiënd tikimseäk, bɛk aska sioba iëmrë asiëd bamra kamča daksëka as dɛbékèsar kɛbiobalams. Basa rimanësa niëma imikiëd Iuno, čara romɛma čar dalar as čo lɛkeyfa, iëmrë wa Pan, ka čeo ča kɛ mɛsoka.